Word lid van de GBK!

De Gemeenschap Beeldende Kunstenaars is de beroepsvereniging voor professionele kunstenaars in Gelderland. Om het niveau van de vereniging te waarborgen, worden nieuwe leden geballoteerd.


Beoordelingscriteria

Kwaliteit van het werk
 • Heeft de kunstenaar een eigen beeldtaal ontwikkeld voor het weergeven van zijn gedachten/emoties?
 • Heeft de kunstenaar een onderzoekende houding ten opzichte van zijn werk?
 • Passen de materialen en technieken die de kunstenaar gebruikt bij de realisatie van zijn concepten?
 • Hoe heeft de kunstenaar zich in de tijd ontwikkeld?

Professionaliteit van het kunstenaarschap
 • Heeft de kunstenaar een kunstvakopleiding gevolgd?
 • ... geëxposeerd?
 • ... gepubliceerd?
 • ... zitting (gehad) in kunstcommissies?
 • ... beurzen / stipendia / subsidies ontvangen?
 • ... werk verkocht / opdrachten gekregen?

Motivatie om lid te worden van de GBK
 • Wat wil de kunstenaar bijdragen aan de vereniging?

Ballotagecommissie

De ballotagecommissie van de GBK bestaat uit vijf leden: Rinke Nijburg (voorzitter), Mark Kramer, Anke Land, Cor Litjens en Casper Verborg.

Contributie

Om de kosten van de vereniging te dekken, betalen alle leden contributie. De huidige tarieven zijn: 
 • Kunstenaar-leden: 100 euro per jaar 
 • Aspirant-leden: 50 euro per jaar

Procedure 

Met onderstaand formulier kan je je aanmelden voor de ballotage. De commissie komt tweemaal per jaar bijeen om de nieuwe aanmeldingen te beoordelen aan de hand van de hiernaast beschreven criteria. Aanmeldingen:
 • vóór 15 maart worden besproken in april
 • vóór 15 september worden besproken in oktober

Tegelijk met het inzenden van het formulier moet 15 euro inschrijfgeld worden overgemaakt op het
rekeningnummer NL25 INGB 0000 9364 93 t.n.v. Gemeenschap Beeldende Kunstenaars. Je ballotage-aanmelding wordt in behandeling genomen nadat deze betaling is ontvangen. Zorg dus dat het bedrag vóór de sluitingsdatum binnen is. Aspirant-leden die zich aanmelden voor herballotage zijn geen inschrijfgeld verschuldigd.

Er zijn vier mogelijke uitkomsten van de ballotage:
 • Je bent direct toelaatbaar als kunstenaar-lid.
  Je ontvangt hierover bericht per mail. Het lidmaatschap bedraagt 100 euro per jaar (geen btw van toepassing). Wij sturen je een rekening naar rato van de resterende maanden. Na betaling van deze factuur is je lidmaatschap een feit.

 • Je bent minder dan een jaar geleden afgestudeerd als autonoom kunstenaar aan een kunstacademie en daarom direct toelaatbaar als aspirant-lid. Je ontvangt hierover bericht per mail. Het aspirant-lidmaatschap bedraagt 50 euro per jaar (geen btw van toepassing). Wij sturen je een rekening naar rato van de resterende maanden. Na betaling van deze factuur is je lidmaatschap een feit. Als aspirant-lid word je na twee jaar geballoteerd.

 • Je bent mogelijk toelaatbaar als kunstenaar-lid.
  Om hierover een beslissing te kunnen nemen wil de ballotagecommissie graag aanvullende informatie ontvangen en werk van je zien. Je ontvangt een uitnodiging om dit aan te leveren. De ballotagecommissie bespreekt daarna je aanmelding aan de hand van je ingeleverde werk en de extra informatie. Daarna krijg je uitsluitsel of je wel of niet toelaatbaar bent.

 • Je bent niet toelaatbaar.
  Je ontvangt hierover bericht per mail met een toelichting. Bij afwijzing kan je na een jaar opnieuw een verzoek tot ballotage doen.

Aanmeldformulier lidmaatschap GBK

* velden met een sterretje zijn verplicht

Persoonsgegevens


Woonadres

Atelier-adres
Gevolgde kunstvakopleiding(en) en behaalde diploma's *

OpleidingsinstituutPeriodeDiploma (ja/nee)Datum diploma

Uw werk

GBK Lidmaatschap

Ondertekening

Plaats *Datum

Vul de volgende letters in: check
Denk eraan om 15 euro over te maken naar bankrekening
NL25 INGB 0000 9364 93 t.n.v. Gemeenschap Beeldende Kunstenaars.

WORD LID!

ACTUEEL