Mission statement van de Gemeenschap Beeldende Kunstenaars

Visie

In Gelderland wonen en werken veel beeldend kunstenaars. Als je elkaar kent en ontmoet dan kan je samen je kansen vergroten.
 

Missie

De GBK wil de kansen voor en impact van Gelderse kunstenaars vergroten door de kracht van individuele beeldend kunstenaars te bundelen en een actieve bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling en profilering.
 

Ambitie

De GBK wil binnen en buiten de beeldende kunst gezien worden als een actieve vereniging die de beeldende kunst op de kaart zet. De GBK wil bekend staan om haar verrassende ideeën, spraakmakende tentoonstellingen en haar grote netwerk van toonaangevende kunstenaars. De GBK wil steeds meer kunstenaars en kunstlievenden voor een lidmaatschap van de vereniging interesseren en daarmee haar draagvlak verder vergroten.
 

Identiteit

De Gemeenschap Beeldende Kunstenaars (GBK) is sinds 1947 de beroepsvereniging voor professionele kunstenaars in Gelderland. Om het niveau van de vereniging te waarborgen, worden nieuwe leden geballoteerd. De vereniging vertegenwoordigt nu circa driehonderd Gelderse beeldend kunstenaars bij overheden en vervult een intermediaire rol tussen potentiële opdrachtgevers en haar leden waar mogelijk.
 
Exclusief voor eigen leden organiseert de vereniging netwerkavonden, workshops en werkgroepen. Om de beeldende kunst in Gelderland voor een breder voetlicht te brengen, geeft de vereniging een nieuwsbrief uit, organiseert zij tentoonstellingen en presenteert zij zich digitaal. De GBK verkiest flexibiliteit boven een vaste locatie. De vereniging heeft geen eigen pand, maar werkt online en als gast op wisselende locaties. 
 
De GBK vertegenwoordigt meerdere stromingen binnen de beeldende kunst. De GBK herken je daarom niet aan een bepaalde stroming, maar aan de kwaliteit van de professionele beroepsuitoefening. Binnen de vereniging respecteren de leden onderlinge verschillen en stimuleren zij elkaar om te groeien. Naar buiten streeft de GBK ernaar om de eigenheid van beeldende kunst tot uiting te laten komen in haar visuele uitingen, tentoonstellingen en ideeën die de vereniging gevraagd én ongevraagd aan derden presenteert.
 

Kaders

De vereniging heeft een onbezoldigd bestuur bestaande uit drie kunstenaarsleden en drie kunstlievende leden. Daarnaast heeft de GBK vier commissies (voor ballotage, tentoonstellingen, communicatie en organisatie). Voor uitvoerende werkzaamheden is een bescheiden vrijwilligersvergoeding beschikbaar. 
 
Het bestuur inspireert, zet de grote lijnen uit en toetst de plannen van de commissies aan de hand van het GBK mission statement. Een kascommissie, bestaande uit twee GBK-leden, beoordeelt de jaarcijfers en voorziet deze van commentaar. Na akkoord van de kascommissie legt de penningmeester de jaarcijfers ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering. Daar presenteert het bestuur ook een inhoudelijke jaarverslag van het voorafgaande jaar en een vooruitblik naar het komende jaar.
 
De GBK vertegenwoordigt de gehele provincie Gelderland, maar richt zich primair op de grotere steden waar de meeste leden gevestigd zijn. 
 
Het jaarlijkse exploitatiebudget van de GBK bedraagt ongeveer € 64.000 (± 50% contributiegelden, ± 20% werk in opdracht, ± 30% subsidies). Daarvan besteedt de vereniging € 17.350 (± 25 %) aan organisatie & beheer en € 46.650 (± 75%) aan activiteiten en PR.

OVER DE GBK

ACTUEEL