Geschiedenis GBK

1946
De geschiedenis van de GBK begint als tien kunstenaars op 24 augustus 1946 bijeenkomen om te overleggen over een expositie met werk van moderne Nijmeegse schilders in het Haarlemse Frans Hals Museum. Zij nemen het besluit een Gemeenschap Beeldende Kunstenaars op te richten. Chris le Roy wordt voorzitter van deze vereniging, die op 11 januari 1947 statutair wordt vastgelegd.  

1956
De jonge vereniging gaat al snel op zoek naar een eigen ruimte. In 1956 mag de GBK(N) het Beziendershuys huren van de gemeente Nijmegen. In de vroege jaren zestig is de fut eruit, maar als Ed van Teeseling in 1966 een tentoonstellingencyclus opzet, neemt het aantal exposities weer toe.

1979
In 1979 komt De Gele Rijder beschikbaar als Arnhemse locatie voor GBK-tentoonstellingen. De galerie stippelt echter al gauw een eigen tentoonstellingsbeleid, uit, net als de Hollandsche Spoorweg dat in 1986 de plaats inneemt van het Besiendershuys.

1997
In het najaar van 1997 komt dankzij ondersteuning van de gemeente Nijmegen een lang gekoesterde wens van de GBK uit: Hollandsche Spoorweg kan worden ingeruild voor het Centrum voor Beeldende Kunst aan de Oude Haven in Nijmegen.

2001
De Gemeenschap Beeldende Kunstenaars ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een regionale belangenvereniging met verschillende expositieruimtes, een eigen tijdschrift en een projectbureau voor kunstmanifestaties en beeldende kunst in de openbare ruimte. In 2001 besluiten de GBK en de Stichting Beeldende Kunst (SBK) om hun activiteiten te bundelen. De SBK verzorgt sinds midden jaren zeventig - als een van de grootste in Nederland - de kunstuitleen, tentoonstellingen en uitgaven van grafiek, kunstboeken en multiples.

2004
In 2004 komt het tot een fusie tussen de GBK en SBK. Het Centrum Beeldende Kunst Gelderland (CBKG) ontstaat en start met vestigingen in acht Gelderse steden, waaronder het Centrum Beeldende Kunst Arnhem (CBKA). 
 
Het projectbureau van de GBK gaat op in de nieuwe organisatie en de vaste medewerkers Ruud Bruinen, Terry van Gurp en Berna Lohman gaan mee. Ook expositieruimte De Gele Rijder en de provinciale Tentoonstellingsdienst gaan over naar het CBKG. 
 
Om alle krachten te bundelen ten gunste van de positie van de beeldende kunst in Gelderland wordt de adviesfunctie op het gebied van kunst in de openbare ruimte overgeheveld van de Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland naar het CBKG. 
 
De Gemeenschap Beeldende Kunstenaars maakt na de fusie een doorstart als zelfstandige beroepsvereniging om de specifieke belangen van beeldende kunstenaars te blijven behartigen.
 
2010 - heden
De beroepsvereniging GBK bestaat nu uit ongeveer driehonderd leden (kunstenaars en vrienden). De vereniging geeft weer een eigen blad uit en organiseert regelmatig GBK-avonden die door een groeiende groep kunstenaars wordt bezocht. De contacten met de provincie en de grotere gemeenten zijn aangehaald en de GBK staat weer middenin het netwerk van de instellingen op het gebied van beeldende kunst en vormgeving. Om haar positie in de toekomst te behouden en versterken werkt de vereniging nu aan het uitbreiden van haar ledenaantal.

De hoofdrolspelers uit het recente verleden:

Ruud Bruinen begon in 1983 bij de GBK als secretaris van het bestuur. Hij werd daarvoor gevraagd door Wilfried Uitterhoeve en Johan Holterman, die hem nog kenden uit de tijd van het Filmhuis in Nijmegen. Twee jaar later kwam hij op parttimebasis in vaste dienst van de vereniging, om vervolgens fulltime directeur te worden. Tot de fusie in 2004 was hij de spil van het GBK-bureau en de stuwende kracht achter de GBK-manifestaties.
 
Herman Hofman werkte als voorzitter van de GBK (1990 - 1998) onvermoeibaar aan een betere positie voor beeldende kunst en beeldend kunstenaars in Gelderland. Voordat hij gemeentesecretaris werd van Arnhem, was hij gedurende 25 jaar hoofd cultuur en welzijn van die gemeente. Doordat in Arnhem verhoudingsgewijs veel kunstenaars van de BKR gebruik maakten en de uitvoering van de regeling helemaal in handen was van de afdeling kunst en cultuur, had hij intensief contact met de beeldende kunstenaars in Arnhem.
 
Wim Hompe volgde Herman Hofman in 1998 op als voorzitter van de GBK. Na zestien jaar wethouderschap in Nijmegen zette hij zich vijf jaar in voor de beeldende kunst in Gelderland.
 
Taco Pauka volgde in 2003 Wim Hompe op als voorzitter. Hij bleef slechts een korte tijd aan.
 
Jan Westerhof volgde in 2004 Taco Pauka op als voorzitter van de GBK en loodste de vereniging met vaste hand door de roerige fusiejaren. Hij richtte de focus op vier speerpunten: het organiseren van ledententoonstellingen, collectieve belangenbehartiging, individuele belangenbehartiging en het verstrekken van informatie over de Gelderse kunstwereld. In 2008 droeg hij het voorzitterschap over aan Marlies Leupen.

Marlies Leupen zette zich vanaf 2008 vier jaar lang onvermoeibaar in om de GBK verder te ontwikkelen. Intern richtte zij enkele commissies op waardoor de betrokkenheid van de leden bij de vereniging werd vergroot. Ook de huidige website en een eigen kwartaaluitgave kwamen onder haar leiding (opnieuw) tot stand. Naar buiten toe legde Marlies Leupen vele contacten in kringen van overheden en collega-instellingen waarmee zij de GBK weer krachtig positioneerde. In 2012 droeg zij haar voorzitterschap over aan Rita Weeda.

Rita Weeda is GBK-voorzitter sinds 2013. Voorheen werkte zij als wethouder in diverse gemeenten, tegenwoordig is Rita Weeda wethouder in de gemeente Renkum. De grote bestuurlijke ervaring die ze hierdoor met zich meebrengt, komt het voorzitterschap van de GBK goed van pas. Als voormalig wethouder Cultuur van de gemeente Arnhem, is zij ook inhoudelijk een verrijking voor de GBK.

OVER DE GBK

ACTUEEL