De Gemeenschap Beeldende Kunstenaars is een vereniging met een onbezoldigd bestuur en een groeiend aantal commissieleden.

 beeld

Rita Weeda

voorzitter

 beeld

José Sprenkels

secretaris

 beeld

Robert Derksen

penningmeester

 beeld

Casper Verborg

bestuurslid, lid ballotagecommissie, lid projectcommissie


 beeld

Marga Knaven

bestuurslid, voorzitter(a.i.) communicatiecommissie

 beeld

Neel Diekema

bestuurslid, lid communicatiecommissie

 beeld

Rinke Nijburg

voorzitter ballotagecommissie

 beeld

Mark Kramer

lid ballotagecommissie


 beeld

Anke Land

lid ballotagecommissie

 beeld

Cor Litjens

lid ballotagecommissie

 beeld

Rogier Janssen

voorzitter projectcommissie

 beeld

Mark van Doorn

lid projectcommissie


 beeld

Olga Kersten

zakelijk leider 'Afdeling Kunst'

 beeld

Hans Walraven

artistiek leider 'Afdeling Kunst'

 beeld

Antoinette Schepens

coördinator, curator Dijkmagazijn GBK

 beeld

Eric Goossens

webmaster, lid communicatiecommissie


 beeld

Henk Brendel

administratie

 beeld

Carin Schuring

boekhouder

OVER DE GBK

ACTUEEL