De monografie echt peeters is uit!

Over de zero-kunstenaar Henk Peeters, realist, avant-gardist en GBK-erelid. Auteurs: Marga van Mechelen en Jonneke Jobse, uitgeverij De Kunst. www.henkpeeters.nl 

Echt peeters. Henk Peeters realist/avant-gardist is de eerste monografie over deze belangrijke representant en intermediair van de naoorlogse avant-garde
De auteurs (Jonneke Jobse (Vrije Universiteit) en Marga van Mechelen (Universiteit van Amsterdam)) bespreken niet alleen Peeters’ werk uit de Informele en Nulperiode, ook wordt voor het eerst gedetailleerd aandacht besteed aan zijn vroegste werk in relatie tot de cultuurpolitieke discussies in zijn omgeving. 
Er wordt uitgebreid ingegaan op de rol die Peeters als kunstenaar, curator, ontwerper en organisator in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw in het culturele leven van Nederland heeft gespeeld en op zijn betekenis voor de internationale Zero-beweging. Ook het beeld van zijn latere oeuvre, zijn controversiële omgang met het kunstobject en zijn activiteiten als politiek activist worden aanzienlijk uitgebreid en bijgesteld in deze publicatie.

echt peeters. henk peeters realist/avant-gardist verschijnt bij Uitgeverij de Kunst. 
ISBN 978 94 91196 065 
39,95 euro. 192 pagina’s

NIEUWS