Dijkmagazijn-GBK

Nieuwe GBK-expositieruimte in Winssen, gemeente Beuningen!

Zomer 2011 besloot het GBK-bestuur om voor een periode van ruim vier jaar, tot en met december 2015 een laat negentiende-eeuws dijkmagazijn in Winssen van Waterschap Rivierenland te huren als expositieruimte. Vroeger dienden deze magazijnen, gebouwd aan dijken overal door het land, voor de opslag van onderhoudsmaterialen. Dijkmagazijnen die niet werden gesloopt, dragen tegenwoordig de titel van Rijksmonument. Het dijkmagazijn in Winssen dat de GBK onlangs onder haar hoede nam, is Dijkmagazijn 523175 aan de Dijk nr. 27
 
De aanleiding voor de GBK om dit dijkmagazijn te huren, kwam voort uit een oproep van GBK-lid Antoinette Schepens. In 2009 zag zij haar kans schoon zich te ontfermen over dit verwaarloosde dijkmagazijn en het daarna met, door en voor de kunst nieuw leven in te blazen. Na een renovatie initieerde en organiseerde Schepens er succesvolle activiteiten voor kunstenaars en hun publiek. Schepens, als enige huurder belast met de verantwoordelijkheid wegens het grote succes van, en belangstelling voor het dijkmagazijn, vroeg de GBK of zij interesse had het dijkmagazijn verder te exploiteren om de ruimte te behouden voor exposities. 
 
Door de aflopende overeenkomst van Schepens met het Waterschap, moest het GBK-bestuur snel beslissen om het dijkmagazijn wel of niet te huren. Het bestuur besloot de uitdaging aan te gaan omdat de jaarlijkse huur laag is en het dijkmagazijn interessante en artistieke kansen biedt:

- een bijzondere, eigen expositielocatie in Gelderland waar de GBK een doorlopende reeks GBK-tentoonstellingen kan programmeren;
- ruimte en gelegenheid voor in principe alle GBK-leden om te exposeren;
- geïnteresseerd publiek, niet alleen reguliere kunstliefhebbers, maar ook veel toeristen.
 
Het bestuur vroeg Cor Knops vanwege zijn werkervaring en woonplaats als coördinator van
Het Dijkmagazijn. In januari 2014 had hij besloten hiermee te stoppen en heeft Antoinette Schepens zijn taak overgenomen.
 
 beeld

Programma 2012


GBK-leden werden uitgenodigd om een concept in te dienen voor een project of (solo)tentoonstelling in Het Dijkmagazijn. De GBK-tentoonstellingscommissie beoordeelde samen met Cor Knops de ingestuurde voorstellen en maakte daaruit de volgende selectie voor 2012:

1 april - 30 april: Cor Knops

1 mei - 31 mei: Marcel Bors

1 juni - 30 juni: Heere Smit

1 juli - 31 juli: ARTEZ / Antoinette Schepens

1 augustus - 31 augustus: Marjan Verloop

1 september - 30 september: Marena Seeling
 beeld

NIEUWS