Dijkmagazijn-GBK

Nieuwe GBK-expositieruimte in Winssen, gemeente Beuningen!

Afgelopen zomer besloot het GBK-bestuur om voor een periode van ruim vier jaar, tot en met december 2015 een laat negentiende-eeuws dijkmagazijn in Winssen van Waterschap Rivierenland te huren als expositieruimte. Vroeger dienden deze magazijnen, gebouwd aan dijken overal door het land, voor de opslag van onderhoudsmaterialen. Dijkmagazijnen die niet werden gesloopt, dragen tegenwoordig de titel van Rijksmonument. Het dijkmagazijn in Winssen dat de GBK onlangs onder haar hoede nam, is Dijkmagazijn 523175 aan de Dijk nr. 27. 
 
De aanleiding voor de GBK om dit dijkmagazijn te huren, kwam voort uit een oproep van GBK-lid Antoinette Schepens. In 2009 zag zij haar kans schoon zich te ontfermen over dit verwaarloosde dijkmagazijn en het daarna met, door en voor de kunst nieuw leven in te blazen. Na een renovatie initieerde en organiseerde Schepens er succesvolle activiteiten voor kunstenaars en hun publiek. Schepens, als enige huurder belast met de verantwoordelijkheid wegens het grote succes van, en belangstelling voor het dijkmagazijn, vroeg de GBK of zij interesse had het dijkmagazijn verder te exploiteren om de ruimte te behouden voor exposities. 
 
Door de aflopende overeenkomst van Schepens met het Waterschap, moest het GBK-bestuur snel beslissen om het dijkmagazijn wel of niet te huren. Het bestuur besloot de uitdaging aan te gaan omdat de jaarlijkse huur laag is en het dijkmagazijn interessante en artistieke kansen biedt:

- een bijzondere, eigen expositielocatie in Gelderland waar de GBK een doorlopende reeks GBK-tentoonstellingen kan programmeren;
- ruimte en gelegenheid voor in principe alle GBK-leden om te exposeren;
- geïnteresseerd publiek, niet alleen reguliere kunstliefhebbers, maar ook veel toeristen.
 
Het bestuur vroeg Cor Knops vanwege zijn werkervaring en woonplaats als coördinator van Het Dijkmagazijn.
 
 beeld

Programma 2012

GBK-leden werden uitgenodigd om een concept in te dienen voor een project of (solo)tentoonstelling in Het Dijkmagazijn. De GBK-tentoonstellingscommissie beoordeelde samen met Cor Knops de ingestuurde voorstellen en maakte daaruit de volgende selectie voor 2012:

1 april - 30 april: Cor Knops

1 mei - 31 mei: Marcel Bors

1 juni - 30 juni: Heere Smit

1 juli - 31 juli: ARTEZ / Antoinette Schepens

1 augustus - 31 augustus: Marjan Verloop

1 september - 30 september: Marena Seeling
 beeld


Mei: Marcel Bors

De ruimte van het Dijkmagazijn wordt voor een groot deel bepaald door de omgeving waarin het ligt. Het weidse rivierenlandschap. De opdracht die Marcel Bors zich stelt voor het werken in het Dijkmagazijn is te onderzoeken hoe hij binnen en buiten kan samenbrengen. En daarmee het Dijkmagazijn een belangrijker plek in de omgeving te geven. Met behulp van tekeningen, foto’s en het bouwen van een installatie probeert hij in de maand mei te ‘spelen’en de plek van andere waarde te voorzien. www.marcelbors.nl/


Juni: Heere Smit

De expositie in het Dijkmagazijn te Winssen omvat een installatie rond het thema “Acequias”. Het gaat om een project waarbij het irrigatiesysteem, zoals je dat aantreft in Alicante uitgangspunt vormt van de installatie. Maar in bredere zin gaat het er om hoe de mens ingrijpt in de natuur en die probeert naar zijn hand te zetten. Tijdens de expositie zal het geheel van tekeningen, keramiek en andere media zich geleidelijk aan ontwikkelen tot een geheel. Daarbij zal ook onderzocht worden hoe het spaanse landschap zich verhoudt tot dat van het rivierengebied.
www.heeresmit.nl 


Juli: Antoinette Schepens

"Antoinette Schepens biedt jonge kunstenaars, die de afgelopen jaren zijn afgestudeerd aan Artez, een podium om hun werk tentoon te stellen in de maand juli. Het doel is, dat deze kunstenaars kennismaken met de GBK en dat ze gemotiveerd raken om lid te worden."


Augustus: Marjan Verloop

Marjan Verloop (Dordrecht, 1978) woont en werkt in Wageningen. In 2004 is zij afgestudeerd in Arnhem, richting Vrije kunst. In haar atelier tekent en schildert ze. Na een bezoek aan het dijkmagazijn viel het uitzicht op de Waal op. Meetrekken met de rivier en zien wat er aan architectuur en natuur is, zal het startpunt zijn. De bruggen, pakhuizen en opslagplekken en de ondergelopen grillige bomen worden het uitgangspunt voor een tocht met de camera. In augustus komt er een reflectie in de verstilde plek van het dijkmagazijn.


September: Marena Seeling, schetsen aan verrommeling

In de maand september dient het Dijkmagazijn in Winssen als uitvalbasis voor het project Schetsen aan verrommeling van Marena Seeling. De titel van het project is afkomstig van een gelijknamige publicatie van de provincie Gelderland, waarin het begrip verrommeling in het land van Maas en Waal wordt onderzocht, het gebied waar het dijkmagazijn ligt.
Zij is van plan de foto’s uit het beeldessay over de verrommeling als leidraad te nemen voor een fietstocht langs deze plekken. Op elk van deze locaties gaat ze ter plekke schilderen. De resultaten worden samen met de foto’s uit het beeldessay in het Dijkhuis getoond. De bedoeling is dat deze fietstocht op kaart wordt gezet. Bezoekers van het Dijkmagazijn kunnen door deze tocht te maken een eigen beeld vormen van de plekken en zo zelf betrokken raken bij het project.

De voortgang van het project is te volgen op facebook en www.marenaseeling.nl

NIEUWS