Hans Eijkelboom

Arnhem

Amsterdam

webmaster@photonotebooks.com

www.photonotebooks.com

 

Hans Eijkelboom (1949) is een kunstenaar die werkt met het medium fotografie. In zijn vroege werk gebruikte hij vooral zichzelf als model om de invloed te onderzoeken die uiterlijk en kleding heeft op de relatie tussen individu en identiteit. Geleidelijk is dat overgegaan in de relatie tussen leefomgeving en wereldbeeld en zocht hij naar een methode om zichtbaar te maken hoe dagelijks herhalende ervaringen en waarnemingen langzaam dat wereldbeeld vormen.

De laatste jaren houdt hij zich vooral bezig met de relatie tussen individu en massa in een globaliserende maatschappij. De fotoseries zijn een afspiegeling van de vraag: wat zie ik, ben ik getuige van de groeistuipen van een zich naar meer vrijheid ontwikkelende wereldbevolking of van de langzame inperking van ons mens zijn tot vooral consument zijn. Een consument die steeds meer in vrijheid kan kopen wat hij wenst, maar daarmee ook een factor is in een steeds meer door marketing strategieën gedomineerde maatschappij, die om goed te kunnen functioneren gebaad is bij voorspelbaarheid en regelmaat.

Zijn werk heeft vaak de vorm van een fotoboek. In Eijkelbooms fotoboek ‘Paris-New York-Shanghai’ schrijft Martin Parr: Anthropologists often make use of photography in their research, especially when gathering information about a society’s strange and fascinating habits. If I were an anthropologist, the first photographer I would call upon is Eijkelboom.

 

loading